image
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Ordensregler

 

Alle, der færdes på Langsøskolen skal være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads, hvor det er rart at være.

Som elev:

  • skal du i timerne medvirke til et godt arbejdsmiljø, så alle kan få størst muligt udbytte af undervisningen.
  • skal du i frikvartererne vise hensyn og ansvar, så alle kan færdes trygt.

Husk at

  • hvis du i frikvarteret opholder dig indendørs, forudsætter det en stille og rolig optræden.
  • "den lille skolegård" er forbeholdt 0. - 3. klasse. og legepladserne omkring inklusionsklasse-bygningerne er forbeholdt inklusionseleverne.
  • du må forlade skolen når skoledagen er slut men ikke før uden tilladelse.
  • rygning er ikke længere tilladt for elever på skolens område.
  • hvis du kommer til at ødelægge noget på skolen, skal meddeles hurtigst muligt til din klasselærer eller kontoret, hvorefter der tages stilling til evt. erstatningskrav.
  • du må ikke medbringe ting i skolen, der kan være til fare for dig selv eller andre.