image
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

                 Til forældre til børn på skoler og institutioner i

                                    skoledistrikterne

                              Hvinningdal  -  Buskelund  -  Skægkær  -  Bryrup  -  Sejs  -  Fårvang  -  Langsø

 

 

 

                Opfølgning på tidligere udsendt information fra den

                                    kommunale tandpleje.

                            Tandklinikken på jeres skoler anvendes i dag som undersøgelses- og forebyggelsesklinik. Efter

                            sommerferien 2016 vil klinikken overgå til at være forebyggelsesklinik. De regelmæssige

                            undersøgelser vil derfor fremover finde sted på den tandklink, hvor barnet også får tilbudt

                           tandbehandling. Hvilken behandlingsklinik, barnet er tilknyttet vil fremgå af det indkald, som

                           Tandplejen udsender pr. SMS. Oplysninger herom kan også findes på Tandplejens hjemmeside:

                              http://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Sundhed-for-boern-og-unge/Tandpleje-for-boern-og-unge

 

                           På forebyggelsesklinikkerne vil børnene blive undervist i, hvordan de holder deres tænder sunde, og

                           vi vil give gode råd og øve tandbørstning med børnene. Der vil på klinikken endvidere tilbydes

                           fluorbehandlinger efter behov.

                           Ændringen vil sikre, at alle børn uanset bopæl får udført de regelmæssige undersøgelser på

                           tandklinikker med moderne røntgenudstyr.

                           For Sejs skole består ændringen udelukkende i, at den ordning, der har fungeret de to sidste år,

                           gøres permanent.

 

                     Venlig hilsen

                     Ole Hovgaard (26636)

                     Overtandlæge

                            [email protected]

                            Tandplejen

                            Hostrupsgade 47

                            8600 Silkeborg

                            Telefon: 8970 4401

                            www.silkeborgkommune.dk

 

 

                    Link til Silkeborg Kommunale tandplejesilkeborgkommune.dk/Kommunen/Afdelinger/Skoleafdelingen/Tandplejen