image
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

 

Langsøskolens værdigrundlag

 

 

Kompetent, faglig, livsduelig og mangfoldig

 

Vores værdier er grundlagt på et anerkendende og ressourcefokuseret fundament med KRAP som faglig ramme (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik).

Som UNICEF Rettighedsskole er vi med til at gøre børns rettigheder til en naturlig del af deres daglige skolegang, og principperne og værdierne i FN’s Børnekonvention bliver den røde tråd i hele skolens hverdag til gavn for både børn og voksne.

 

På Langsøskolen er læring og trivsel for alle fundamentet for skolens virke

 

På Langsøskolen:

 

 • Danner vi hele, rummelige, kompetente og livsduelige mennesker
 • Sikrer vi, at alle får en god og alsidig faglig og social udvikling
 • Sikrer vi, at alle indgår i et anerkendende og forpligtende fællesskab, med fokus på læring, mangfoldighed, tryghed og trivsel
 • Udviser vi respekt og tolerance
 • Ser vi forskellighed som en styrke

 

Vores læringsmiljø er kendetegnet af at vi:

 

 • Ser læring og trivsel som hinandens forudsætninger
 • Vil bevare og øge lysten til læring hos alle elever i forpligtende fællesskaber
 • Tager afsæt i den enkeltes potentialer og udviklingsmuligheder såvel fagligt, socialt som menneskeligt
 • Bygger på en ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP)
 • Har et inspirerende og innovativt læringsmiljø med varierede skoledage

 

I skole-hjem-samarbejdet på Langsøskolen:

 

 • Mødes vi i et engageret samarbejde om børns læring og trivsel.
 • Sikrer vi i samarbejdet mellem skole og hjem børnenes optimale udvikling og læring
 • Bygger vi på gensidig respekt og tillid.

 

Medarbejderne på Langsøskolen er kendetegnet ved at:

 

 • Vi har professionelle medarbejdere, der ud fra deres eget tydelige råderum arbejder struktureret og målrettet med elevernes læring og trivsel.
 • Vi prioriterer givende, meningsfulde og professionelle læringsfællesskaber
 • Alle medarbejdere tager lederskab på den bedst mulige opgaveløsning ud fra de givne betingelser.
 • Via fleksible og gode rammer for medarbejderne sikres optimale muligheder for at skabe de bedste lærings- og trivselsmiljøer for eleverne

 

KE 2018