image
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Værdier på Langsøskolen

("De 13 rigtige")

1. Enhver på Langsøskolen har ret til at komme videre i sin udvikling.

Alle på skolen – elever, forældre og personale - skal kende denne ret til personlig udvikling og fornemme den i dagligdags situationer og problemløsninger.

2. Vi lærer noget på Langsøskolen – og vi lærer ved at være aktive.

Af årsplaner og planlægning af undervisningsforløb i det hele taget skal dette pædagogiske princip fremgå. At eleven lærer noget ved at tage aktiv del i undervisningen i alle forløb.

3. Vi sætter pris på at blive udfordret.

Når vi kan lide at være aktive kan vi også lide at blive mødt med noget nyt og ukendt – det skal præge undervisning og være tydeligt i alle relationer på skolen.

4. Vi sætter pris på, at alle tager initiativer.

Janteloven skal have ringe vilkår på vores skole. Det skal være ok og in at tage initiativer!

5. Vi har det godt med at fordybe os i vores arbejde og gøre det færdigt.

Det kræver energi at lære noget. Den situation skal alle opleve i skolen så ofte som muligt, og da bliver det nærmest en selvfølge, at arbejdet gøres færdigt. Det kræver det rette læringsrum og optimal motivation, sådan som vi ofte oplever det i forbindelse med projektarbejde.

6. Vi løser problemer i fællesskab.

Når der skal findes løsninger på problemer, er det vigtigt, at alle involverede bliver hørt, så den endelige løsning bliver taget med størst mulig viden som baggrund.

7. Vi taler til hinanden i et ordentligt sprog.

Dårlig sprogbrug er den væsentligste årsag til mistrivsel og mobning. Derfor er der regler for ordentligt sprog i alle huse på Langsøskolen.

8. Vi tager gerne ansvar for hinanden, os selv og vores skole.

Vi har en dejlig ny skole, som vi er glade for. Derfor passer vi godt på den og de, der går på skolen. De børn, der ikke magter at tage et ansvar, skal have det lært hos os. Det anser vi for en væsentlig og meget nødvendig kompetence – så væsentlig, at den indgår i vores overordnede målformulering på skolen.

9. Vi arbejder for at alle på skolen oplever venskab.

Alle har brug for venner, og alle skal kunne føle sig betydningsfulde i et fællesskab. Derfor vægter vi også fællessamlinger og praktisk-musiske udfoldelser, hvor man skal præstere sammen med andre.

10. Det skal være sjovt at gå i vores skole.

Det skal være sjovt i betydningen: Det er sjovt at blive udfordret på intellektet, det er sjovt at mærke, at man udvikler sig, det er sjovt at præstere sammen med andre, det er sjovt at modtage anerkendelse for en indsats.

11. Vi arbejder på en måde, der giver plads til alle og værdsætter et arbejdsfællesskab.

Vi ønsker at være en rigtig folkeskole, hvor der er alle mulige elever. Derved er børnene bedre rustet til det samfund, de skal være en del af efter skolegangen. Vi ser mangfoldighed som en styrke.

12. Hos os er de ældre elever gode modeller for de yngre.

Vi prøver at lave venskabsklasser på tværs af alder og ønsker at give de ældre elever konkrete opgaver i forhold til de yngre elever. Vi anser det for at have stor betydning for miljøet på skolen.

13. Vi – elever, forældre og personale føler, at Langsøskolen er vores skole.

Ejerskab og stolthed kan være langt. Kald det bare korpsånd – det er under alle omstændigheder guld værd!

 

Værdigrundlaget hviler på Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt for folkeskolerne samt øvrige kommunale rammer.