image
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

 

Indskrivning af ny elev til distriktsskolen

 

  1. Er I nytilkomne i vores skoledistrikt, ringer I og aftaler møde med os. Som bosiddende i skoledistriktet skal vi have plads til jeres barn. Vi skal derfor blot aftale forholdene omkring skoleskiftet, og sørge for de formelle ting under mødet. Der skal naturligvis være et match, mellem de forventninger I har til skolen, og de forventninger vi har til jer som forældre og til eleven, før vi indleder et samarbejde.
     
  2. Står I og vil gerne have jeres barn ind på Langsøskolen, hvor det ikke er jeres distriktsskole, er der nogle forudsætninger, der skal være opfyldt inden dette kan ske: 
  • I skal først have afklaret situationen og informeret ledelsen og lærerne på jeres nuværende skole omkring jeres barns ønske om en ny fremtidig skole.
  • Ved efterfølgende kontakt med os, finder I ud af, hvorvidt der er plads på Langsøskolen. Der må ikke være mere end 24 elever i klassen, da de sidste 4 pladser reserveres til evt. nytilkomne elever fra eget område/distrikt.
  • Der kan dog søges om dispensation fra denne regel, hvis særlige forhold taler for det. Dispensation søges hos skolechefen/ skoleforvaltningen.
  • Er der plads og socialt rum i klassen, aftales der tid til et møde og en rundvisning. Mødet har til formål at afklare elevsituationen og at afstemme de gensidige forventninger, skabe de bedste forhold for skoleskiftet, sørge for at få formaliteterne på plads og give et indtryk af skolen/os.