image
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Skole-hjem samarbejdet

Folkeskolens opgave skal løses i samarbejde med forældrene, hedder det i Folkeskoleloven, og på Langsøskolen vægter vi et åbent og inviterende  samarbejde højt – både samarbejdet mellem forældre, elever og lærere i de enkelte klasser, og hele forældrekredsens lyst til – og interesse for at deltage i skolens liv og fællesskab.

Elever og forældre skal regelmæssigt underrettes om skolens syn på elevernes udbytte af undervisningen. Til det formål er blandt andet elevplanen et væsentligt redskab - elevplanen udsendes mindst en gang årligt på alle klassetrin. Elevplanen udgives af elevens primære lærere, og indeholder status og fokuspunkter i forholde til både den faglige, og alsidige personlige udvikling.

På Langsøskolen er der skole-hjemsamtaler to gange årligt, ligesom der inviteres til minimum et forældrearrangement om året. Forældrene opfordres til, evt. gennem et klasseforældreråd, at tage initiativ til yderligere arrangementer, der kan fremme trivsel og det gode klassefællesskab.

Kommunikation mellem skole og hjem foregår primært gennem Forældreintra, hvor også informationer, forældrebreve og elevplaner udgives. På Forældreintra kan skolens lærer, ledelse og skolebestyrelse kontaktes og skolens hverdag følges.

På 8. årgang udsendes karakterblad i november, marts og juni

På 9. årgang udsendes karakterblad i november, februar (inden tilmelding til ungdomsuddannelse) og juni (afgangsprøvebeviset).