image
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Målgruppe

Inklusionscenteret ved Langsøskolen er Silkeborg Kommunes undervisningstilbud til børn med svære, specifikke indlæringsvanskeligheder – altså varige, vidtgående handicaps. Kategorien svære, specifikke indlæringsvanskeligheder dækker en række forskellige typer vanskeligheder, bl.a.:  ADD, ADHD og hyperkinetisk syndrom samt nonverbale indlæringsvanskeligheder og autismespektrum forstyrrelser. Inklusionscenteret har elever fra 0. til 10. klasse. Eleverne henvises til skolegang i Inklusionscenteret af PPR.