image
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Pædagogisk grundlag

I Langsøskolens Inklusionscenter tager vi vores pædagogiske udgangspunkt i KRAP, Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, og samtidig arbejder vi efter Silkeborg kommunes Mindset for den inkluderende skole udarbejdet af PPR i Silkeborg Kommune.

Undervisningen og det tilhørende fritidstilbud er kendetegnet ved en anerkendende tilgang til det enkelte barn, og pædagogikken tager udgangspunkt i at se og udvikle hvert enkelt barns potentialer både på det faglige og det sociale område. Ligeledes tages der udgangspunkt i fællesskabets muligheder. Der arbejdes sideløbende med at udvikle og styrke hvert enkelt barns faglige kompetencer, sociale færdigheder, selvtillid og selvværd for gennem denne læring at udvikle hvert barn til at blive selvstændige og livsduelige voksne.

Pædagogikken bygger på udvikling af barnets nuværende færdigheder med henblik på, hvad der er næste naturlige trin i barnets udvikling. Det pædagogiske miljø i klasserne bygger på en hverdag med en væsentlig grad af struktur og forudsigelighed.

Inklusionscenteret prioriterer et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i dagligdagen, ligesom vi arbejder tæt sammen med elevens hjem.

Inklusionscenteret underviser og tilbyder fritidstilbud til elever fra hele kommunen og har elever i klasser på flere matrikler samt et antal rejseholdselever. Der arbejdes aktivt på at eleverne føler sig inkluderede i det miljø, de færdes i såvel i de almene klasser som i det almene fritidstilbud i så tæt nærhed på elevens hjem som muligt, hvorfor der fra skoleår til skoleår vil være forskel på, hvor vi har klasser.

Hvis eleven kan profitere af det, er der mulighed for integration i enkelte fag/fritidsdel på Langsøskolens distriktsskole. Dette foregår altid i et samarbejde mellem eleven, forældre og personale de to steder.

Undervisningen tager ligesom i kommunens øvrige skoler udgangspunkt i fælles mål og Folkeskoleloven, og giver dermed mulighed for en hel eller delvis afgangsprøve efter 9.kl, hvis forudsætningerne herfor er til stede.

Inklusionscenteret ved Langsøskolen har et internt ressourcekorps bestående af personale, som kan yde forskellige former for støtte og vejledning enten forebyggende eller i særlige situationer. Det drejer sig f.eks. om læsning, AKT, motorik, massage m.m