image
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

SSP

Skolens kontaktpersoner til SSP:

Lars Peter Dons, Evan Winther Jensen og Kamilla Lundkvist Hedegaard. Disse kan kontaktes via Forældreintra eller via skolens email-adresse.

SSP-samarbejde, kriminalitetsforebyggende samarbejde på kommunalt plan mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi, rettet mod børn og unge samt deres forældre.

SSP-samarbejdet indledtes i 1977 med Det Kriminalpræventive Råds nedsættelse af Det Centrale SSP-udvalg. Silkeborg kommune kom med i 1985.

SSP-samarbejdet sigter på tre former for indsats:

  • Den generelle indsats sker i forhold til alle børn og unge, fx i form af holdningsbearbejdende undervisning i skole og ungdomsklub eller i form af fritidstilbud som idræt, lektiehjælp eller andet.
  • Den specifikke indsats, fx i form af særlige projekter, sættes ind over for grupper, som har været på kant med loven eller viser tegn på omsorgssvigt.
  • Den individorienterede indsats over for børn og unge, som har begået kriminalitet, sættes ind for at forsøge at hindre dem i at fortsætte ad den vej. Ofte vil der her være tale om egentlig behandling.

Læs mere om SSP i Silkeborg her: SSP Silkeborg