image
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

SFO

Langsøskolens Fritidsdel:
Vi har en samlet fritidsdel for 0.- 6. klasse, men i det daglige har vi opdelt fritidstilbuddet i en SFO for 0.-3. klasse, der holder til i Danmarkshuset, samt en Klub for 4.-6. klasse med lokaler på Rylevej.

Mål og Indhold:
Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO og Klub: Mål og Indholdsbeskrivelsen

Kontakt:
SFO: tlf.  20274448 Kl. 6.30-8.15 og kl. 14.15-17

 

Indmeldelse : https://www.borneplads.silkeborgkommune.dk/silkeborgpub/public/flow/k/_c47FE1974-5AF0-EA1D-A70F-BCA7C4F6A273_k74D3707C-9CF8-920B-A81F-6E55F575DB6B;jsessionid=D81132DE515AF51217A4D36589F9C45A

Priser : http://silkeborgkommune.dk/~/media/Borger/Boern%20Skole%20og%20Familie/Skole%20SFO%20og%20klub/SFO%20og%20klub/Takstblad%20-%20SFO%20og%20klub%202017.pdf

 

Idræts SFO:
Langsøskolens samlede fritidsdel er en certificeret idræts fritidsdel, hvilket betyder at vi har et særligt fokus på idræt i SFO og at der tilbydes bevægelsesaktiviteter hver dag i hallen og på vores udearealer.
Målet med vores idræts SFO er at fremme bevægelsesglæde og befordre at idræt og udeliv bliver en naturlig del af hverdagen. Vi vil sikre at børnene oplever idræts- og bevægelsesaktiviteter, der er alsidige og udfordrende, både fysisk, mentalt og socialt og at børnenes deltagelse i idræt, leg og bevægelse bidrager til at udvikle et engagerende fællesskab med andre børn og voksne. Vi har desuden partnerskabsaftaler med nogle idrætsforeninger og har i perioder samarbejde med de enkelte foreninger.

Åbningstid:
Heldagsmodul:  Kl. 6.30-8.15 og igen fra undervisningens ophør - kl.17, fredag til kl. 16.
Eftermiddagsmodul: Fra undervisningens ophør – kl. 17, fredag til kl. 16.
Fredag lukker SFO’en kl 16. Hvis børnene ikke har morgenmodul er de velkommen på skolen fra kl. 8.05 om morgenen.

Hverdagen i SFO:
SFO’en vægter, at hverdagen er præget af tryghed, bevægelse, leg, læring og sjov.
I morgen-SFO holder vi til på Torvet, hvor der tilbydes morgenmad indtil kl. 7.30.
Hver dag vil der være en overgang fra undervisning til fritid i slutningen af sidste lektion, hvor klassepædagogen deltager. Umiddelbart herefter løber alle hver dag en fastlagt rute rundt om skolen og herefter er der en lille frugtpause.
Eftermiddagens øvrige program vil fremgå af månedsplanen, der kan læses på Forældreintra.

Pasning i skoleferier:
Der er lukket i SFO på de fælles kommunale lukkedage, men der vil altid være mulighed for pasning i én af kommunens SFO’er.


Kommunale lukkedage:

  • Fra d. 27.12-31.12 (begge dage incl.)
  • De 3 hverdage før påske
  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
  • Uge 28, 29 og 30

Grundlovsdag og 24. december er der ingen pasning.
SFO er åben efter behov på de øvrige skoleferiedage fra kl. 6.30 til 16.30 for børn med heldagsmodul og kl. 8-16.30 for børn med eftermiddagsmodul. Fredag lukker SFO’en kl. 16.

Garderober:
Alle børn har deres egen garderobe, hvor deres tøj og taske kan stilles. Derudover er det en god idé at have et sæt skiftetøj, hjemmesko, regntøj og gummistøvler liggende i garderoben. Da vi er en idræts-SFO og bruger idrætshallen meget, anbefaler vi også et par idræts-indesko i garderoben.

Forældresamarbejde:
Forældresamtaler og forældremøder afholdes sammen med undervisningsdelen. Klassepædagogerne er med til begge forældremøder og som udgangspunkt til en af forældresamtalerne. Derudover er I naturligvis altid velkomne til at bede om en samtale, hvis der er behov for det.
Der vil hver måned være en aktivitetsplan for SFO på Forældreintra.

Særlige aftaler:
Vi vil gerne have besked, hvis I har særlige aftaler omkring jeres barn, f.eks. hvis det bliver hentet af en anden end forældrene, eller skal med et andet barn hjem fra skole.
Vi vil gerne bruge pædagogernes tid aktivt sammen med børnene og tilbyder derfor ikke at være ansvarlige for, at børnene bliver sendt hjem på bestemte tidspunkter.