image
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Knast

Inklusionscenterets Fritidsdel:
Fritidstilbuddet gives enten som et særskilt specialpædagogisk fritidstilbud i Knast eller som inkluderet i SFO eller Klub Rylevej. Ved inklusion i SFO og Klub Rylevej vil der være pædagoger fra Inklusionscenteret tilknyttet fritidsdelen.

Kontakt:
Knast: 23280709/20274473   kl. 14.15-16.00
 

Åbningstid:
Heldagsmodul: Fra kl. 6.30-8.15 og igen fra undervisningens ophør - kl.16.00.
Eftermiddagsmodul:  Fra undervisningens ophør – kl. 16.00 for eftermiddagsmodul.
Fredag lukker Knast kl 15. Hvis børnene ikke har morgenmodul er de velkommen på skolen fra kl. 8.05 om morgenen.

Buskørsel:
Buskørsel fra Knast er mandag – torsdag ca. kl. 15.30 og kl. 14.30 fredag.
Hvis dit barn er syg og ikke skal i skole og Knast, eller I har andre ændringer til buskørsel, skal De Grønne Busser have besked så tidligt som muligt.
De Grønne Busser, Tlf.: 20900002 (Torben) / 40839473 (Per), eller mail: [email protected] 
Busserne har samme afhentningstider i ferierne.

Hverdagen i Knast:
Knast vægter, at eftermiddagens rammer giver struktur og forudsigelighed for børnene og de unge og at der både skabes mulighed for at deltage i det store fællesskab, samt mulighed for at være i mindre grupper.
Der arbejdes med at udvikle og styrke hvert enkelt barns sociale færdigheder, selvtillid og selvværd for gennem denne læring at udvikle hvert barn til at blive selvstændige og livsduelige voksne.
Knasten tilbyder hver dag forskellige aktiviteter som f.eks. udeliv, kano, kreative aktiviteter, pool, forskellige digitale medier, skateraktiviteter, rollespil, halaktiviteter. Hver måned lægges en månedsplan på Forældreintra med beskrivelse af de daglige aktivitetstilbud.
Der er morgenåbent på Torvet i Danmarkshuset, for de der har morgenmodul, hvor der tilbydes morgenmad.
Hver eftermiddag tilbydes et let måltid i Caféen.

 

SFO-modul for 0.-3. årgang:

Indmeldelse, Udmeldelse og modulændring foregår fortsat på www.silkeborgkommune.dk via www.borneplads.silkeborgkommune.dk eller www.borger.dk

  • Heldagsmodul fra kl. 6.30-8.15 og igen fra undervisningens ophør - kl.17.00, fredag til kl. 16.00.
  • Eftermiddagsmodul fra undervisningens ophør – kl. 17.00 for eftermiddagsmodul. Indmeldelse sker på mail eller henvendelse til skolens administration eller kontaktpædagogen. Hvis der er problemer kan I kontakte kontaktpædagogen i klassen.

Klub-modul for 4.-9. årgang:
Fra august-15 giver vi mulighed for 2 klubmoduler i Knast.

Indmeldelse, Udmeldelse og modulændring foregår fortsat på www.silkeborgkommune.dk via www.borneplads.silkeborgkommune.dk eller www.borger.dk
 

Lille modul,

Se priser her :  http://silkeborgkommune.dk/~/media/Borger/Boern%20Skole%20og%20Familie/Dagpleje%20vuggestue%20og%20boernehave/Takster/4505_Takstblad%20-%20SFO%20og%20klub%202016.pdf

  • 4. årgang tilbydes kun stort modul
  • 2 klubdage– torsdage med Sportscenteraktiviteter og mandage med mulighed for aftenklub til kl. 19.30

 

Stort modul:

Se priser her : http://silkeborgkommune.dk/~/media/Borger/Boern%20Skole%20og%20Familie/Dagpleje%20vuggestue%20og%20boernehave/Takster/4505_Takstblad%20-%20SFO%20og%20klub%202016.pdf

  • 2 klubdage– torsdage med Sportscenteraktiviteter og mandage med mulighed for aftenklub til kl. 19.30
  • Almindelig Knast - tirsdag, onsdag og fredag

 

Aftenklub:
Hver mandag er der aftenklub fra kl. 16-19.30 for 6.-9. kl. Der udsendes en plan over aftenklubbens aktiviteter og tilbud.
Der er ikke buskørsel efter aftenklub.

Idræts Fritidsdel:
Langsøskolens samlede fritidsdel er en certificeret idræts fritidsdel, hvilket betyder, at der tilbydes bevægelsesaktiviteter hver dag i hallen og på vores udearealer.
Torsdag eftermiddag rykker Knasten i Sportscenteret, hvor der er mulighed for badminton, fodbold, hockey, boldspil, bordtennis, skøjteløb, spinning, trampolinspring mm.

Pasning i skoleferier:
Der er lukket i Knast på de fælles kommunale lukkedage, men der vil være mulighed for pasning i én af kommunens almene SFO’er.
Kommunale lukkedage:

  • Fra d. 27.12-31.12 (begge dage incl.)
  • De 3 hverdage før påske
  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
  • Uge 28, 29 og 30

Grundlovsdag og 24. december er der ingen kommunal pasning.
Knast er åben efter behov på de øvrige skoleferiedage fra kl. 6.30 til 16.30 for børn med heldagsmodul og kl. 8-16.30 for børn med eftermiddagsmodul. Fredag lukker Knast kl. 15.30.